Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekPodmínky pro získání licence:

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence. K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek (neplatí pro jezdce voltiže, vytrvalostního ježdění, pony, spřežení a reiningu):

 • Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.
 • Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
  • vodění a předvádění koně
  • drezurní úlohy - národní úloha č. Z1 nebo Z2 (viz. )
  • překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu
 • Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
  • anatomie a fyziologie koně
  • napájení, krmení, ošetřování a kování koně
  • úrazy a nemoci koní
  • základní zdravotní ošetření koně
  • ústroj jezdců při výcviku, postroj koní
  • bezpečnost jezdce a základní první pomoc
  • disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalost pravidel)

  Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

 • Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.
 • Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.
 • Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n.L., Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu - ZZVJ Policie ČR.

Opravné zkoušky:

 • Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.
 • Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části ( drezura nebo parkur nebo oboje) opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.
 • Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.

Přerušení zkoušek:

 • V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit).

Hodnocení zkoušky základního výcviku:

 • V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, provedení kruhu, srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
 • Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl.
 • V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min. 30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.
 • Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.
 • Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce:

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky :

 • Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře (drezurní obdélník 20 x 40 m).
 • Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz. předepsaný plánek parkuru).
 • Ustájení pro koně kandidátů zkoušek.
 • Obsluhu pro stavbu překážek.
 • Místnost pro vypracování testů.

Pomůcky potřebné při zkouškách:

 • Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým bude provádět zkoušku.( může být jiný pro drezuru a pro parkur , na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci)
 • Kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
 • Kandidát si přinese psací potřeby
 • Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel jezdeckého sportu čl. 256 a čl. 257.
 • Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)
 • Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
 • Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
 • Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející

 • Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu , na začátku provede instruktáž kandidátů , provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek pro- vede celkové vyhodnocení.
 • Další dva zkoušející budou hodnotit drezurní a skokovou zkoušku.

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují)

Časový program ZZVJ pro jezdce:

 • 8,00 hod - kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den), hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
 • 9,00 hod - předvádění a vodění koně, drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 - 20)
 • 14,00 hod - skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 - 1)
 • 16,00 hod - testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
 • 17,30 hod - hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

  < ul>

  Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce:

  • Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
  • Kdo organizuje jezdecký sport v České republice
  • Popis koně (části těla, tvary hlavy…)
  • Barvy koní
  • Získané a vrozené znaky u koní
  • Tělesná teplota koně
  • Základy krmení a napájení koní (základní krmiva, spotřeba vody…)
  • Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní a přístup ke koním
  • Ošetřování koní před a po výcviku
  • Podkování a ošetřování kopyt
  • Základy chovu koní (délka březosti, odstav hříbat…)
  • Nemoci koní a jejich léčení
  • Úrazy koní a jejich ošetření
  • Zlozvyky koní
  • Očkování pro koně i jezdce
  • Zásady první pomoci
  • Nohosled koně v základních chodech
  • Základní chody koně
  • Ochranné pomůcky koně při výcviku a soutěžích
  • Ochranné pomůcky pro jezdce
  • Úbor a výstroj jezdce při tréninku a v soutěžích
  • Pomůcky jezdce, kterými na koně působí a jejich použití
  • Popis správného sedu
  • Popis jezdecké výstroje (sedlo, uzdečka…)
  • Pomocné otěže
  • Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci
  • Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu
  • Doklady jezdce a koně potřebné ke startu na závodech
  • Jak staří koně se mohou poprvé účastnit skokových soutěžích
  • Základní znalost pravidel jednotlivých disciplín
  • Popis drezurního obdélníku a cviky
  • Hodnocení soutěží (např.skokové - tab A, C,…)
  • Pravidla na opracovišti
  • Pojem přilnutí
  • Limity startů v soutěžích
  • Vzdálenost kavalet (pro krok, klus, cval)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

4.4

(Zzvj pony, 4. 4. 2012 21:31)

Ahoj 8.4 dělám licenci na bílým poníkovy jménem Juráš.Tak mi prosím držte palce!! :-)

zzvj

(., 28. 1. 2012 17:38)

každej blbec tu zkoušku neudělá ;) musíš to trochu ovládat..jde i o to, jakou komisi člověk chytí ;) ale je to úplně v pohodě, pokud se člověk neopírá jen do třmenů a pak si myslí jak to umí..taky sme tam měli takový exoty a samozřejmě to nedostali :D ale kdo pravidelně trénuje, nemusí se vůbec bát ;)

jupíí

(B-b-b-b-b, 24. 6. 2010 20:28)

Já jsem si jí denska udělLa :D

iun gýzugzu

(hzuydtgrýgbř, 27. 2. 2010 20:58)

tzuzýzhtziojkofthfthjiofthjiogftgtgrghtrřztrhrioetřtřtziíiíéiíétreireiíeruiííidefruihzuýhzuýftucvuftýátftrftrýžgthjzuýhjzuýkiívgfuzuýuýžzzuoéztziotzikikiábvgizkihzuoíhohonhjoužjoíoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

licence

(adela, 6. 2. 2010 12:43)

ahoj ja jsem adela z j k voleveč připravuji se na soji licenci budu ji delat na kobyle jmenem jiskra tak mi drčte palce

ladynka

(anett, 24. 9. 2009 12:52)

noooo na jaře mě to čeka taky xD

zzvj

(jááááááá, 2. 11. 2008 7:49)

ja si budu licence delat ted na jaře :-)

jojo ja taky

(lenka majda, 28. 6. 2008 12:25)

jjoj ja si je taky delala a udelalaa

Na jaře

(Java, 28. 10. 2007 20:09)

Hojec ja si budu dělat zzvj na jaře...už ted nespi:o)

mám to za sebou

(mišpule, 7. 10. 2007 9:25)

ahojec! včera sem zzvj dělala a úspěšně...měla sem z toho strašnej strach ale jak sem vjela na obdélník nebo kolbiště tak to ze mě úplně spadlo. Vážně není se čeho bát. V drezuře si fakt dávejte pozor na přesnost a uvolněnost a v parkuru to chce hlavně pomalu a mít nějaký tempo pak si jenom zapamatovat kurz a máte to v kapse. A testy byly v poho naučte se ten okruh a máte to taky zmáknutý. Nebylo to do žádnejch detailů ale byly tam otázky všeho druhu

zzvj

(kristina, 27. 9. 2007 7:56)

zzvj bez strachu nejde ceka me to za tyden a mam celkem nadelano :)

LICENCE

(kkkkkkkkk, 9. 9. 2007 14:38)

Ahoj lidicky!!!!!vazne se vubec niceho nebojte...ikdyz to k tomu asi patri....ja sem se tak hrozne bala ze sem litala uz den pred zzvj kazdou hodku na zachod!!!!Opravdu si davejte pozor v drezure na vyjizdeni rohu,vysedavani na spravnou nohu,klidna ruka,klidne holene a veskere pusobeni na kone.ja jsem si na tyhle veci davala bacha....no a nakonec sme zaskocili na spatnou nohu...ale opravila sem si to a rozhodci to nepocital jako zadnou chybu...opravdu nezalezi az tak na tom jestli udelate nejakou chybu...to muze udelat kazdy...ale na tom ze ji poznate a hned opravite...jinak parkurek uplne na pohodu...a predvedeni taky v klidu...jestli se chcete na neco zeptat ohlene zkousek klido pisnete na Karin39seznam.cz...tak nebojte a drzim palecky vsem!!!A hlavne!!!!!!!se usmivejte na rozhodci!!!!!paja

Llicence v POHO

(Terka, 29. 8. 2007 10:39)

je to nejvic lehke....fakt ....ja uz ji mam....na ponika a taky jsem se bala...kde si ji delas??hlavne si del bacha na drezuru.....poradne vyjizdel rohy a vse pravidelne od pismena k pismenu...paa

delam licenci

(mona, 27. 8. 2007 14:55)

bojim se toho ale vim ze to udela i kazdy blbec a ja jezdim v klidu takze se nebojte

z www.motylek.websnadno.cz

(Simka, 21. 7. 2007 19:46)

Máš to tu dosti zajímavý a poučný :-D

ZZVJ - P

(Gina, 14. 7. 2007 17:25)

Hojik bylo by fajn kdyby jsi tady u těch otázek měla odpovědi a také otázky a odpovědi na ZZVJ jezdec pony zatim papa a doufám že to sem dáš :-))

ZZVJ

(Vlasta Sklenářová, 10. 7. 2007 10:29)

Je fajn ,ze totu mas ale je fakt ze by bylo hodne fajn aby jsi tu mela i odpovedi zejo sice si to odpovim ale vim jiste ze to tak je??!!?

Oprava

(kiki, 14. 5. 2007 18:44)

* dostihy a to velkou pardubickou...

...

(kiki, 14. 5. 2007 18:44)

konarka je velkej master... nezna jiny konsky sport nez dostihy a velkou pardubickou a tak to sem napsala, pocitam ze ani nejezdi na konich je ji tak 9.

zzvj

(moninka055, 8. 4. 2007 14:22)

docela by se hodilo myt tady odpovedi na ty otazky a obrazky tech cviku a popsanyyyyyyyyyyyyy zatim cau